Sut Mae Symbiosis Marchnata Traddodiadol a Digidol yn Newid Sut Rydyn ni'n Prynu Pethau

Mae gan y diwydiant marchnata gysylltiad dwfn ag ymddygiadau dynol, arferion a rhyngweithiadau sy'n awgrymu yn dilyn y trawsnewidiad digidol yr ydym wedi'i gael dros y pum mlynedd ar hugain diwethaf. Er mwyn ein cynnwys ni, mae sefydliadau wedi ymateb i'r newid hwn trwy wneud strategaethau cyfathrebu cyfryngau digidol a chymdeithasol yn rhan hanfodol o'u cynlluniau marchnata busnes, ac eto nid yw'n ymddangos bod y sianeli traddodiadol wedi'u gadael. Cyfryngau marchnata traddodiadol fel hysbysfyrddau, papurau newydd, cylchgronau, teledu, radio, neu daflenni ochr yn ochr â marchnata digidol a chymdeithasol