Cyd-ddigwyddiad Google: Eisoes yn Doethach nag yr ydych chi'n ei feddwl

Yn ddiweddar roeddwn yn gwneud rhywfaint o brofi Canlyniadau Peiriannau Chwilio Google. Fe wnes i chwilio am y term WordPress. Daliodd y canlyniad ar gyfer WordPress.org fy sylw. Rhestrodd Google WordPress gyda'r disgrifiad Llwyfan Cyhoeddi Personol Semantig: Sylwch ar y pyt a ddarperir gan Google. Nid yw'r testun hwn i'w gael yn WordPress.org. Mewn gwirionedd, nid yw'r wefan yn darparu disgrifiad meta o gwbl! Sut dewisodd Google y testun ystyrlon hwnnw? Credwch neu beidio, daeth o hyd i'r disgrifiad gan un

Sut Mae Swyddi Blog Gwell yn Eich Gwneud yn Garwr Gwell

Iawn, gall y teitl hwnnw fod ychydig yn gamarweiniol. Ond fe gafodd eich sylw a chael i chi glicio drwodd i'r post, onid oedd? Mae hynny'n cael ei alw'n linkbait. Ni wnaethom gynnig teitl post blog poeth fel yna heb gymorth ... gwnaethom ddefnyddio Generator Idea Content Portent. Mae'r Folks clyfar yn Portent wedi datgelu sut y daeth y syniad i'r generadur i fod. Mae'n offeryn gwych sy'n manteisio ar dechnegau cysylltu

Gochelwch - Mae Google Search Console yn Anwybyddu Eich Longtail

Fe wnaethom ddatgelu mater rhyfedd arall ddoe wrth adolygu perfformiad peiriannau chwilio organig ein cleientiaid. Fe wnes i allforio ac adolygu data argraff a chlicio o Google Search Console Tools a sylwi nad oedd unrhyw gyfrifiadau isel, dim ond seroau a chyfrifon mawr. Mewn gwirionedd, pe baech yn credu data Gwefeistri Google, yr unig dermau gwych a oedd yn gyrru traffig oedd yr enw brand a'r termau cystadleuol iawn yr oedd y cleient yn graddio arnynt. Mae yna broblem, serch hynny.

NID yw Canonicals Traws-Parth ar gyfer Rhyngwladoli

Mae Optimeiddio Peiriannau Chwilio ar gyfer gwefannau rhyngwladol bob amser wedi bod yn bwnc cymhleth. Fe welwch lawer o awgrymiadau ar-lein ond ni ddylent weithredu pob tomen a glywch. Cymerwch yr amser i wirio'r wybodaeth rydych chi'n dod o hyd iddi ar-lein. Er y gallai arbenigwr fod wedi'i ysgrifennu, nid yw bob amser yn golygu eu bod yn gywir. Achos pwynt, rhyddhaodd Hubspot ebook newydd 50 SEO a Chynghorau Gwefan ar gyfer y Marchnatwr Rhyngwladol. Rydyn ni'n gefnogwyr o Hubspot a'n hasiantaeth