Sut Mae Deallusrwydd Artiffisial Yn Helpu Busnesau

Mae Deallusrwydd Artiffisial yn disgleirio’n llachar yn y diwydiant meddalwedd gyda’i alluoedd. Mae cwmnïau'n manteisio ar ddeallusrwydd artiffisial wrth iddo barhau i raddfa ac esblygu. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rydym wedi clywed llawer o straeon llwyddiant ynghylch deallusrwydd artiffisial. O effeithlonrwydd gweithredol Amazon i GE gadw ei offer i redeg, mae deallusrwydd artiffisial wedi bod yn rhagori. Yn y byd sydd ohoni, nid yn unig mae nifer o gorfforaethau mawr ond hefyd ddiwydiannau ar raddfa fach yn dod i'r amlwg. Artiffisial

Sut y bydd Blockchain yn Trawsnewid Tanwydd yn y Diwydiant E-Fasnach

Fel sut y gwnaeth y chwyldro e-fasnach daro'r glannau siopa, byddwch yn barod am newid arall ar ffurf technoleg blockchain. Beth bynnag yw'r heriau yn y diwydiant e-fasnach, mae'r blockchain yn addo mynd i'r afael â chryn dipyn ohonynt a gwneud busnes yn haws i'r gwerthwr yn ogystal â'r prynwr. I wybod sut y bydd blockchain o fudd cadarnhaol i'r diwydiant e-fasnach, yn gyntaf, mae angen i chi wybod am fanteision technoleg blockchain a'r