Cynorthwyydd Siopa Rhithwir: Y Datblygiad Mawr Nesaf mewn ECommerce?

Mae'n 2019 ac rydych chi'n cerdded i mewn i siop adwerthu brics a morter. Na, nid jôc mo hwn, ac nid dyna'r punchline. Mae ECommerce yn parhau i dynnu brathiadau mwy allan o'r pastai manwerthu, ond mae cerrig milltir heb eu gwireddu o hyd o ran arloesi a hwylustod brics a morter. Un o'r ffiniau olaf yw presenoldeb y cynorthwyydd siop cyfeillgar a chymwynasgar. “Sut alla i eich helpu chi?” yn rhywbeth rydyn ni wedi arfer ei glywed