Dilynwyr Zombie: Mae'r Meirw'n Cerdded ym Myd Marchnata Dylanwadwyr

Rydych chi'n dod ar draws proffil cyfryngau cymdeithasol gyda chyfrif dilynwyr uwch na'r cyfartaledd, miloedd o bobl yn hoffi, a phrofiad blaenorol o bartneriaeth brand - twyllo neu drin? Gyda nifer yr ymgyrchoedd marchnata dylanwadwyr yn parhau i gynyddu, nid yw'n rhy anghyffredin i frandiau ddioddef twyll twyll cyfrifon o'r fath gyda dilynwyr ffug a chynulleidfa anetentig. Yn ôl yr Hwb Marchnata Dylanwadwyr: Disgwylir i farchnata dylanwadwyr dyfu i oddeutu $ 9.7B yn 2020.