5 Pas Faux Cyfryngau Cymdeithasol Freshman

Fel uwch-goleg sy'n dod i mewn, rwy'n edrych yn ôl ar fy mhenwythnos cyfeiriadedd coleg freshman gyda rhywfaint o embaras, ac rwy'n siŵr nad ydw i ar fy mhen fy hun. Mae'n debyg ei bod yn theori wyddonol brofedig pan fydd miloedd o bobl ifanc 18 oed yn cael eu gwthio i sefyllfa gymdeithasol lletchwith, mae greddf ddynol yn cychwyn ac mae pawb yn dod yn rhy frwd dros bopeth. Yn ystod cyfeiriadedd freshman, mae'n debyg eich bod yn ffrindiau gorau gyda phawb y gwnaethoch eu cyfarfod, a'r dyn hwnnw y gwnaethoch ei gyfarfod ar y