Llifoedd Gwaith: Arferion Gorau ar gyfer Awtomeiddio Adran Farchnata Heddiw

Yn oes marchnata cynnwys, ymgyrchoedd PPC ac apiau symudol, nid oes gan offer hynafol fel beiro a phapur le yn nhirwedd marchnata ddeinamig heddiw. Fodd bynnag, dro ar ôl tro, mae marchnatwyr yn dychwelyd i offer sydd wedi dyddio ar gyfer eu prosesau hanfodol, gan adael ymgyrchoedd yn agored i gamgymeriad a cham-gyfathrebu. Gweithredu llifoedd gwaith awtomataidd yw un o'r ffyrdd craffaf o chwynnu'r aneffeithlonrwydd hyn. Gyda gwell offer ar waith, gall marchnatwyr nodi ac awtomeiddio eu tasgau mwyaf ailadroddus, beichus,