Y Canllaw Ultimate i Lansio Gwasanaeth Fideo Tanysgrifio

Mae yna reswm da iawn pam mae Fideo Tanysgrifio Ar Alw (SVOD) yn chwythu i fyny ar hyn o bryd: dyna mae pobl ei eisiau. Heddiw mae mwy o ddefnyddwyr yn dewis cynnwys fideo y gallant ei ddewis a'i wylio ar alw, yn hytrach na gwylio rheolaidd. Ac mae stats yn dangos nad yw SVOD yn arafu. Mae dadansoddwyr yn rhagweld y bydd ei dwf yn cyrraedd y nod gwylwyr 232 miliwn erbyn 2020 yn yr UD. Disgwylir i wylwyr byd-eang ffrwydro i 411 miliwn erbyn 2022, i fyny o 283