Yr Effaith Dechnegol: Mae Martech yn Gwneud yr union gyferbyn â'i bwrpas pwrpasol

Mewn byd lle mae technoleg wedi'i chynllunio i fod yn gyflymydd a sicrhau mantais strategol, mae technoleg marchnata wedi gwneud yr union gyferbyn dros y blynyddoedd, mewn gwirionedd. Yn wyneb dwsinau o lwyfannau, offer, a meddalwedd i ddewis ohonynt, mae'r dirwedd farchnata yn fwy cythryblus a chymhleth nag erioed, gyda staciau technoleg yn mynd yn fwy cymhleth erbyn y dydd. Peidiwch ag edrych ymhellach nag adroddiadau Gartner's Magic Quadrants neu Forrester's Wave; faint o dechnoleg sydd ar gael