5 Gwers a Ddysgwyd O Dros 30 Miliwn o Ryngweithiadau Un-i-Un gan Gwsmeriaid yn 2021

Yn 2015, aeth fy nghyd-sylfaenydd a minnau ati i newid y ffordd y mae marchnatwyr yn meithrin perthnasoedd â'u cwsmeriaid. Pam? Roedd y berthynas rhwng cwsmeriaid a chyfryngau digidol wedi newid yn sylfaenol, ond nid oedd marchnata wedi datblygu gydag ef. Gwelais fod yna broblem signal-i-sŵn fawr, ac oni bai bod brandiau'n or-berthnasol, ni allent gael eu signal marchnata yn ddigon cryf i gael eu clywed dros y statig. Gwelais hefyd fod cymdeithasol tywyll ar gynnydd, lle