5 Ffordd i Gryfhau'r Broses heb Gyfaddawdu Creadigrwydd

Gall marchnatwyr a phobl greadigol gael ychydig o sgitish pan ddaw sôn am broses. Ni ddylai hyn fod yn syndod. Wedi'r cyfan, rydym yn eu llogi am eu gallu i fod yn wreiddiol, yn ddychmygus, a hyd yn oed yn anghonfensiynol. Rydyn ni am iddyn nhw feddwl yn rhydd, ein cael ni oddi ar y llwybr wedi'i guro, ac adeiladu brand arloesol sy'n sefyll allan mewn marchnad orlawn. Yna ni allwn droi o gwmpas a disgwyl i'n pobl greadigol fod yn ddilynwyr rheolau strwythuredig iawn sy'n canolbwyntio ar brosesau