5 Awgrym ar gyfer Delio â'r Cyfryngau Fel Ffynhonnell Arbenigol

Mae gohebwyr teledu ac argraffu yn cyfweld arbenigwyr ar bob math o bynciau, o sut i ddylunio swyddfa gartref i'r ffyrdd gorau o gynilo ar gyfer ymddeol. Fel arbenigwr yn eich maes, efallai y cewch eich galw i gymryd rhan mewn cylch darlledu neu erthygl argraffu, a all fod yn ffordd wych o adeiladu'ch brand a rhannu neges gadarnhaol am eich cwmni. Dyma bum awgrym ar gyfer sicrhau profiad cadarnhaol, cynhyrchiol yn y cyfryngau. Pryd