5 Mythau Cyfryngau Cymdeithasol

mythau

Efallai bod hon yn swydd ailadroddus ... ond mae gwir angen i mi bwysleisio hyn. Rwyf wedi gwylio sawl cwmni yn baglu ar hyd a lled strategaethau cyfryngau cymdeithasol. Fe wnaethant roi'r gorau iddi yn y pen draw. Y cwestiwn na allwn eu cael i ateb oedd pam eu bod wedi ceisio yn y lle cyntaf?

Rwy'n hoffi meddwl am gyfryngau cymdeithasol fel mwyhadur ... an yn anhygoel mwyhadur pwerus. Os oes gennych sylfaen gadarn o gysylltiadau cyhoeddus a marchnata, a'ch bod yn ymdrin â chaffael a chadw'n effeithiol, bydd eich gwaith gwych yn wirioneddol sefyll allan wrth i chi ddechrau ymgysylltu ac adeiladu enw da ar-lein. Os oes gennych strategaeth cysylltiadau cyhoeddus a marchnata cyffredin, gallai'r cyfryngau cymdeithasol ei dinistrio.

Fy 5 Chwedl Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol

 1. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn disodli gwefan. Mae angen lle arnoch o hyd i ddal arweinyddion a thynnu sylw at gynhyrchion neu wasanaethau eich cwmni.
 2. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn disodli marchnata e-bost. Mae e-bost yn gwthio dull sy'n hysbysu cwsmeriaid a rhagolygon pan fydd angen cysylltu â nhw. Mewn gwirionedd, mae angen llawer mwy o gyfathrebu e-bost ar y Cyfryngau Cymdeithasol i gadw defnyddwyr gwefannau cymdeithasol i ddod yn ôl. Meddyliwch am yr holl e-bost a gewch gan LinkedIn, Facebook, a Twitter!
 3. Mae defnydd uchel cyfryngau cymdeithasol yn golygu ei fod yn lle gwych i hysbysebu. Nid rhywbeth i daflu hysbysebion yw'r cyfryngau cymdeithasol ar ben, mae'n rhywbeth i gael ei gyfathrebu o'r tu mewn. Mae gormod o gwmnïau yn arllwys arian i hysbysebion baner a hysbysebu testunol mewn gwefannau cyfryngau cymdeithasol lle nad oes gan y defnyddwyr unrhyw fwriad i brynu erioed.
 4. Ni ellir mesur effaith cyfryngau cymdeithasol. Effaith cyfryngau cymdeithasol Gall yn cael ei fesur, mae'n anoddach mesur yr effaith. Bydd angen i chi gyflogi a cadarn analytics pecyn - efallai gydag integreiddiad cyfryngau cymdeithasol, neu ddarganfod sut i ddefnyddio cod o'ch cerrynt yn effeithiol analytics pecyn i ddal arweinyddion ac addasiadau o'r cyfryngau cymdeithasol.
 5. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn syml, dim ond chi yn ei wneud. NA! Nid yw'r cyfryngau cymdeithasol yn syml. Dychmygwch fod mewn parti cinio a siarad am eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau gyda gobaith. Mae'n gwenu, rydych chi'n gwenu, mae'n gofyn cwestiwn, rydych chi'n dweud yr holl atebion cywir ... rydych chi'n talu am ginio ... rydych chi'n cydio yn ei ymddiriedaeth. Ar-lein, dydych chi byth yn eu gweld nhw'n dod, dydych chi byth yn gwybod ble maen nhw wedi bod, nid ydych chi'n gwybod unrhyw beth heblaw am y ffaith eu bod yn fwy gwybodus yn ôl pob tebyg nag yr ydych chi.

  Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn meithrin ymddiriedaeth gyda rhywun nad ydych erioed wedi cwrdd â nhw efallai. Mae'n anodd, mae'n cymryd amser ... marathon ydyw, nid sbrint. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn methu llawer o gwmnïau oherwydd eu bod yn tanamcangyfrif yr adnoddau a'r amser y mae'n eu cymryd i adeiladu'r momentwm. Nid ydynt yn sylweddoli mai buddsoddiad tymor hir ydyw, nid strategaeth tymor byr.

  Gyda strategaeth, gallwch chi ffrwydro'r giât a thyfu'ch busnes ymhell y tu hwnt i'r disgwyliadau. Hebddo, efallai y byddwch chi'n dirwyn i ben daflu'r tywel i mewn.

Dyma'r rheswm pam y gall Southwest Airlines a Zappos lwyddo gyda'r Cyfryngau Cymdeithasol, ond nid yw United Airlines a DSW yn gwneud cystal. Roedd Southwest Airlines a Zappos yn gwmnïau gwych sy'n canolbwyntio ar y cwsmer cyn esblygodd cyfryngau cymdeithasol i'r pwynt hwn. Efallai na fydd United Airlines byth yn gallu mabwysiadu strategaeth cyfryngau cymdeithasol o ystyried eu harweinyddiaeth gyfreithlon a selog.

Fel panelydd heddiw yn Real Estate BarCamp Indianapolis, fe allech chi weld yr ystod o asiantaethau a broceriaid yn yr ystafell. Mae rhai, fel ffrind da a chleient Paula Henry (y ddau Crwnpeg ac Highbridge helpwch hi), yn gwibio mor bell ymlaen eu bod mewn gwirionedd wedi canslo'r holl gyfryngau traddodiadol ac ar-lein yn llawn. Nid yw problem Paula sut i gael arweinyddion… Dyma sut i gadw ei strategaeth cyfryngau cymdeithasol ar y cyflymder y mae wrth weithio ei holl arweinwyr.

Roedd eraill yn yr ystafell yn dal i weithio y tu ôl i'r gromlin ... dim twitter, dim facebook, dim persona ar-lein, dim optimeiddio peiriannau chwilio, dim blogio, ac ati. Nid yw'n rhy hwyr i'r bobl hyn adeiladu strategaeth farchnata ar-lein effeithiol ... ond mae'n rhy yn gynnar i'w cael i neidio i mewn i strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol yn fy marn ostyngedig.

Mae angen i newydd-ddyfodiaid ddysgu sut i gerdded cyn iddynt reidio. Mae angen gwefan effeithiol arnynt a all ddenu traffig ac sy'n darparu gwybodaeth gyswllt i ymgysylltu â'r Realtor. Mae angen iddynt ymchwilio a defnyddio geiriau allweddol sy'n cael effaith yn y rhanbarth y maent yn ei wasanaethu - gan gynnwys cymdogaethau, codau zip, dinasoedd, siroedd, ardaloedd ysgolionac ati. Mae angen iddynt gyflogi cylchlythyr e-bost i gadw mewn cysylltiad ag arweinwyr a chleientiaid blaenorol. Mae angen iddynt ddefnyddio Datrysiadau symudol Eiddo Tiriog i amnewid y taflenni maen nhw'n cadw stwffin o flaen eiddo.

Gall cyfryngau cymdeithasol ddarparu nifer anhygoel o dennyn i'ch twndis gwerthu ... ond mae'n rhaid bod gennych y twmffat gwerthu ar waith, gan fesur effaith y canlyniadau, a gweithio'ch rhaglen farchnata yn rheolaidd i feithrin a chipio arweinwyr a chwsmeriaid. Y cyfryngau cymdeithasol sy'n dod nesaf ... gan chwyddo rhaglen farchnata hynod effeithiol a dechrau mynd i'r afael wrth i awdurdod a thryloywder dyfu.

9 Sylwadau

 1. 1

  Helo Doug, post gwych.

  Mae angen i fwy o bobl fynd i'r afael â'r myth "Cyfryngau Cymdeithasol yw Cakewalk". Fi yw'r unig fabwysiadwr cynnar yn y swyddfa, ac mae'r nifer o weithiau y mae'r rheolwyr wedi gofyn imi eu "dysgu i ddefnyddio Twitter yn gywir" mewn awr neu ddwy wedi fy mwrw. Mae'r pethau hyn yn cymryd amser, ymrwymiad - ac awydd i ddysgu. Mae pobl eisiau ateb cyflym ar SM yn unig, oherwydd eu bod yn credu ei fod yn ffordd gyflym o wneud arian parod. Nid yw mewn gwirionedd, ac mae angen i chi ddysgu trwy wneud.

  • 2

   Wel meddai, Andrew! Pan fydd Folks yn dweud "dysgwch i mi sut i'w ddefnyddio'n gywir", weithiau maen nhw'n golygu ... "sut allwn ni gam-drin y dechnoleg hon er ein lles ein hunain". Rwy'n rhedeg ... yn sgrechian! 🙂

 2. 3

  Erthygl wych, diolch yn fawr. Yn fy swyddfa bu llawer o ddryswch ynghylch rhai agweddau ar gyfryngau cymdeithasol, rydw i'n mynd i e-bostio hwn o amgylch y swyddfa!

 3. 5

  @douglaskarr Mae eich mewnwelediadau yn adfywiol, yn enwedig eich ergyd rannol nad yw pawb yn barod i gymryd rhan yn SM. Yn sicr, mae'r rhai sy'n gweld rhwydweithiau SM fel lle arall i blastro negeseuon hysbysebu yn bradychu diffyg dealltwriaeth sylfaenol o'r hyn y mae'r rhwydweithiau hynny'n ei gynrychioli, gan gamgymryd offeryn ar gyfer strategaeth fusnes neu farchnata.

  • 6

   Diolch gymaint Scubagirl15! Mae'r cyfan yn dechrau gyda strategaeth ... dim ond AR ÔL diffinio'r holl nodau y dylid defnyddio technoleg. Mae gormod o bobl cyfryngau cymdeithasol yn hoffi ceisio cymryd cyfryngau cymdeithasol a'i gwneud yn gweddu i'r holl broblemau y mae cwmni'n eu cael. Gwerthfawrogi eich sylwadau caredig!

   Doug

 4. 7

  Mae angen i mi neidio yn ôl ar fy ngêm marchnata cymdeithasol. Mae pethau'n newid cymaint bob dydd. Nid yw'r holl ddulliau yr oeddwn i'n arfer eu defnyddio yn ymddangos mor effeithiol bellach. Ond yn bendant rydych chi wedi datgelu ychydig o bethau nad ydw i erioed wedi meddwl amdanyn nhw o'r blaen, ac rwy'n gwerthfawrogi hynny! Bydd yn rhaid i mi gael fy mwtyn yn ôl mewn gêr a manteisio ar farchnata cymdeithasol yn fuan!

  • 8

   Bryan,

   Peidiwch â phoeni gormod am golli tyniant. Rydyn ni'n dal i fod yn nyddiau gorllewin gwyllt gwyllt marchnata cymdeithasol ac mae gennym ni lawer i'w ddysgu. Sicrhewch rai nodau yn gyntaf, lluniwch strategaeth ... ac os gall marchnata cyfryngau cymdeithasol chwarae rôl A chael ROI positif o ystyried yr adnoddau ... yna ewch amdani!

   Doug

 5. 9

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.