Sut i Greu Strategaeth Farchnata Facebook Leol Llwyddiannus

Mae Marchnata Facebook yn parhau i fod ymhlith y strategaethau marchnata mwyaf effeithiol heddiw, yn enwedig gyda'i 2.2 biliwn o ddefnyddwyr gweithredol. Dim ond hynny sy'n agor ffynnon helaeth o gyfleoedd y gall busnesau eu tapio. Un o'r ffyrdd mwyaf buddiol er yn heriol i ddefnyddio Facebook yw mynd am strategaeth farchnata leol. Mae lleoleiddio yn strategaeth a all sicrhau canlyniadau gwych wrth ei gweithredu'n dda. Mae'r canlynol yn naw ffordd ar sut y gallwch leoleiddio'ch Facebook