Marchnata Cenhedlaeth: Deall Gwahanol Grwpiau Oedran a'u Dewisiadau

Mae marchnatwyr bob amser yn chwilio am ffyrdd a strategaethau newydd i gyrraedd eu cynulleidfa darged a chael y canlyniadau gorau allan o ymgyrchoedd marchnata. Mae marchnata cenhedlaeth yn un strategaeth o'r fath sy'n rhoi cyfle i farchnatawyr dreiddio'n ddwfn i'r gynulleidfa wedi'i thargedu a deall anghenion a hoffterau digidol eu marchnad yn well. Beth yw marchnata cenedlaethau? Marchnata cenhedlaeth yw'r broses o rannu'r gynulleidfa yn segmentau ar sail eu hoedran. Yn y byd marchnata, mae'r