Pam Mae Marchnata Teyrngarwch yn Helpu i Weithrediadau Lwyddo

O'r dechrau, mae rhaglenni gwobrau teyrngarwch wedi ymgorffori ethos gwneud eich hun. Byddai perchnogion busnes, sy'n ceisio rhoi hwb i draffig ailadroddus, yn arllwys dros eu niferoedd gwerthu i weld pa gynhyrchion neu wasanaethau a oedd yn ddigon poblogaidd a phroffidiol i'w cynnig fel cymhellion am ddim. Yna, roedd hi i'r siop argraffu leol i argraffu cardiau dyrnu ac yn barod i'w dosbarthu i gwsmeriaid. Mae'n strategaeth sydd wedi profi'n effeithiol, fel sy'n amlwg gan y ffaith bod llawer