Pwysigrwydd Galluogi Gwerthu

Er y profwyd bod technoleg galluogi gwerthiant yn cynyddu refeniw 66%, nid yw 93% o gwmnïau wedi gweithredu platfform galluogi gwerthu eto. Mae hyn yn aml oherwydd bod y chwedlau am alluogi gwerthu yn ddrud, yn gymhleth i'w defnyddio a bod cyfraddau mabwysiadu isel. Cyn plymio i fuddion platfform galluogi gwerthu a'r hyn y mae'n ei wneud, gadewch i ni blymio yn gyntaf i mewn i beth yw galluogi gwerthu a pham ei fod yn bwysig. Beth Yw Galluogi Gwerthu? Yn ôl Forrester Consulting,