Dyfodol Gwerthiannau B2B: Cymysgu Timau Tu Mewn ac Allanol

Cychwynnodd pandemig COVID-19 ôl-effeithiau cryfach ledled tirwedd B2B, efallai'n fwyaf arwyddocaol o ran sut mae trafodion yn digwydd. Yn sicr, mae'r effaith ar brynu defnyddwyr wedi bod yn aruthrol, ond beth am fusnes i fusnes? Yn ôl Adroddiad Siopwyr y Dyfodol B2B 2020, dim ond 20% o gwsmeriaid sy'n prynu'n uniongyrchol gan gynrychiolwyr gwerthu, i lawr o 56% yn y flwyddyn flaenorol. Yn sicr, mae dylanwad Amazon Business yn sylweddol, ond nododd 45% o ymatebwyr yr arolwg fod prynu