Adroddiadau Ymddygiad Dadansoddol Cyffredinol: Yn Fwy Defnyddiol Na'r Sylweddolwch!

Mae Google Analytics yn darparu llu o ddata pwysig inni ar gyfer gwella ein perfformiad ar y we. Yn anffodus, nid ydym bob amser yn meddu ar yr amser ychwanegol i astudio'r data hwn a'i droi yn rhywbeth defnyddiol. Mae angen ffordd haws a chyflym ar y mwyafrif ohonom i archwilio data perthnasol ar gyfer datblygu gwefannau gwell. Dyna'n union lle mae adroddiadau Ymddygiad Google Analytics yn dod i mewn. Gyda chymorth yr adroddiadau Ymddygiad hyn, mae'n symlach i benderfynu sut mae'ch cynnwys yn gyflym

4 Ffyrdd Strategol i Wella'ch Cynnwys Gweledol yn 2020

Yn 2018 gwelodd tua 80% o farchnatwyr gynnwys gweledol yn eu strategaethau cyfryngau cymdeithasol. Yn yr un modd, tyfodd y defnydd o fideos bron i 57% rhwng 2017 a 2018. Rydym bellach wedi dechrau mewn cyfnod lle mae defnyddwyr eisiau cynnwys apelgar, ac maent ei eisiau yn gyflym. Yn ogystal â gwneud hynny'n bosibl, dyma pam y dylech ddefnyddio cynnwys gweledol: Hawdd ei rannu Syml i'w gofio Hwyl ac ymgysylltu Mae'n amlwg felly bod angen i chi gamu i fyny'ch gêm marchnata gweledol.

Beth yw Dadansoddiad Carfan Google Analytics? Eich Canllaw Manwl

Yn ddiweddar, ychwanegodd Google Analytics nodwedd hynod o cŵl i ddadansoddi effaith oedi eich ymwelwyr a elwir yn ddadansoddiad carfan, sy'n fersiwn beta o'r dyddiad caffael yn unig. Cyn yr ychwanegiad newydd hwn, ni fyddai gwefeistri a dadansoddwyr ar-lein yn gallu gwirio ymateb oedi ymwelwyr eu gwefan. Roedd yn anodd iawn penderfynu a ymwelodd ymwelwyr X â'ch safle ddydd Llun, faint ohonyn nhw a ymwelodd drannoeth neu