4 Ystyriaethau i Ymhelaethu ar Ymgyrchoedd Facebook â Thâl

“Dewisodd 97% o hysbysebwyr cymdeithasol [Facebook] fel eu platfform cyfryngau cymdeithasol a ddefnyddir fwyaf a mwyaf defnyddiol.” Sprout Social Heb os, mae Facebook yn offeryn pwerus ar gyfer marchnatwyr digidol. Er gwaethaf pwyntiau data a allai awgrymu bod y platfform yn orlawn o gystadleuaeth, mae digon o gyfle i frandiau o wahanol ddiwydiannau a meintiau fanteisio ar fyd hysbysebu taledig ar Facebook. Yr allwedd, fodd bynnag, yw dysgu pa dactegau fydd yn symud y nodwydd ac yn arwain atynt

7 Awgrym i Adeiladu Peiriant Marchnata Twf Llwyddiannus

Wrth i gwmnïau geisio gyrru refeniw newydd mewn sianeli heb eu harchwilio, mae mentrau twf yn dod yn fwy a mwy poblogaidd. Ond ble dych chi'n dechrau? Sut ydych chi'n dechrau? Byddaf yn cyfaddef, gall fod yn llethol. Yn gyntaf, gadewch i ni siarad am pam mae mentrau twf yn bodoli. Os yw cwmni'n ceisio cynyddu refeniw, gallant wneud hynny mewn ychydig o ffyrdd: ehangu maint yr cynnyrch, gwella gwerth archeb ar gyfartaledd, cynyddu gwerth oes y cwsmer, ac ati. Fel arall, gall cwmnïau bwyso i mewn i sianel newydd