Y Pos Hunaniaeth wrth Reoli Data Cwsmer

Yr Argyfwng Hunaniaeth Defnyddwyr Ym mytholeg Hindŵaidd, mae gan Ravana, yr ysgolhaig gwych, a'r brenin cythraul, ddeg pen, sy'n symbol o'i bwerau a'i wybodaeth amrywiol. Roedd y pennau'n anorchfygol gyda'r gallu i forffio ac aildyfu. Yn eu brwydr, rhaid i Rama, y ​​duw rhyfelgar, felly fynd o dan bennau Ravana ac anelu’r saeth at ei galon unig i’w ladd er daioni. Yn y cyfnod modern, mae'r defnyddiwr ychydig yn debyg i Ravana, nid o ran ei