Narula Sameer

Narula Sameer

Mae Sameer wedi bod gyda Manthan ers yn agos at 7 mlynedd yn arwain rheoli cynnyrch ar gyfer llinellau cynnyrch lluosog. Yn y rôl hon, mae'n gyfrifol am reoli cylch bywyd cynnyrch cyflawn o feichiogi, datblygu i fabwysiadu. At ei gilydd, mae gan Sameer 20+ mlynedd o brofiad yn arbenigo mewn darparu datrysiadau cymwysiadau busnes a arweinir gan dechnoleg ar gyfer mentrau canolig i fawr. Mae ganddo hefyd brofiad sylweddol o weithio gyda chwmnïau technoleg arbenigol / cychwynnol ym maes sefydlu neu dîm craidd tîm cynnar.
  • Llwyfannau CRM a Data Datrysiadau Hunaniaeth Defnyddwyr

    Y Pos Hunaniaeth wrth Reoli Data Cwsmer

    Yr Argyfwng Hunaniaeth Defnyddwyr Ym mytholeg Hindŵaidd, mae gan Ravana, yr ysgolhaig gwych, a'r brenin cythreuliaid, ddeg pen, sy'n symbol o'i bwerau a'i wybodaeth amrywiol. Roedd y pennau'n annistrywiol gyda'r gallu i newid ac aildyfu. Yn eu brwydr, rhaid i Rama, y ​​duw rhyfelgar, fynd islaw pennau Ravana ac anelu’r saeth at ei galon unig i’w ladd er daioni.…