Pam fod angen i'ch busnes fod yn talu sylw i gydymffurfiaeth CCPA

Mae diwylliant syrffiwr heulog, hamddenol enwog California yn gwrthbwyso ei rôl wrth symud sgyrsiau cenedlaethol ar faterion botwm poeth trwy hynt gweithredoedd deddfwriaethol nodedig. Y cyntaf i drosglwyddo popeth o lygredd aer i farijuana meddyginiaethol i ddeddfwriaeth ysgariad dim bai, mae California yn arwain y frwydr dros gyfreithiau preifatrwydd data sy'n gyfeillgar i ddefnyddwyr. Deddf Preifatrwydd Defnyddwyr California (CCPA) yw cyfraith preifatrwydd data mwyaf cynhwysfawr a gorfodadwy yr Unol Daleithiau. Mae'n anodd gorbwysleisio ei effaith ar arferion preifatrwydd. Beth