Acronymau XML

XML

XML yw'r acronym ar gyfer Iaith Markup eXtensible.

Iaith farcio a ddefnyddir i amgodio data mewn fformat sy'n ddarllenadwy gan ddyn ac yn ddarllenadwy gan beiriant.