Media Kit

Ein Cenhadaeth

Martech Zone yn cynorthwyo gweithwyr busnes proffesiynol i ymchwilio, dysgu a darganfod technoleg sy'n gysylltiedig â gwerthu a marchnata.

 • Hanes - Ein post cyntaf oherwydd roedd y cyhoeddiad hwn yn 2005. Dechreuodd fel blog personol Douglas Karr ac roedd ganddo gymysgedd o swyddi busnes, personol, a gwleidyddol. Roedd wedi esblygu ar draws sawl parth, gan gynnwys douglaskarr.com a marketingtechblog.com, gan ddatrys o'r diwedd i martech.zone yn 2017.
 • Cynhyrchion neu Wasanaethau Allweddol - Er bod llawer o gyhoeddiadau yn cynnig arweinyddiaeth meddwl, caffael a llogi newyddion yn y diwydiant, Martech Zone yn canolbwyntio'n llwyr ar ddefnyddio technoleg i drawsnewid busnesau'n ddigidol. Rydym yn mynd ati i hyrwyddo llwyfannau gyda throsolwg o gynnyrch neu wasanaeth hyrwyddo a’r cyfle i ddarllenwyr ymchwilio’n ddyfnach i’r adnoddau hynny trwy ddolenni yn ôl i’w gwefan.

Cynulleidfa Darged

Yn ôl Clearbit, dyma ein proffil data ffurfafig diweddaraf o ymwelwyr.

Martech Zone cynulleidfa

Gwybodaeth Cyswllt

Martech Zone' cwmni gweithredu yn DK New Media, LLC. DK New Media yn eiddo ac yn cael ei weithredu gan yn unig Douglas Karr. Ein gwybodaeth cyswllt:

 • Cyfeiriad: 7915 S Emerson Ave B203, Indianapolis, IN 46237.
 • Ymdrinnir â cheisiadau am gyflwyniadau drwy ein ffurflen gyflwyno.
 • Ymdrinnir â cheisiadau partneriaeth a nawdd drwy ein ffurflen gysylltu.

Logo a Brandio

Mae ein logo yn gynrychioliadol o M, T, a Z ar gyfer Martech Zone. Os ydych chi'n mynd i ddefnyddio'r logo hwn, gwnewch yn siŵr bod padin o leiaf 15% y tu allan i ymylon y logo. Gallwch lawrlwytho a PDF o'r logo ewch yma.

Martech Zone logo
 • Mae ein lliwiau brand yn las (#1880BA) a glas tywyll (#1B60AA).
 • Ein ffontiau yw Neue Haas Grotesk ar gyfer penawdau ac Open Sans ar gyfer testun corff.

Yn dilyn

Ein tanysgrifwyr porthiant

Tanysgrifio i Martech Zone

Mae gennym hefyd 11,900 o danysgrifwyr i'n hysbysiadau porwr.

Gallwch ein dilyn ar y sianeli cyfryngau cymdeithasol canlynol:

 • Twitter – 18,800 o ddilynwyr ar y Martech Zone cyfrif.
 • Facebook – 7,300 o ddilynwyr ar y Martech Zone .
 • LinkedIn – newydd ei lansio, mae gennym 181 o ddilynwyr. Douglas Karr'S dudalen mae ganddo dros 10,000 o gysylltiadau a dyma'r brif sianel hyrwyddo LinkedIn.
 • YouTube – nid yw fideo wedi bod yn gyfrwng cynradd, er bod gennym ddiddordeb mewn ehangu ein cyrhaeddiad ar YouTube. Ar hyn o bryd, mae gennym lai na 200 o ddilynwyr.
 • Podlediad - Martech Zone Mae cyfweliadau wedi cael dros 546,000 o lawrlwythiadau hyd yn hyn gyda 173 o benodau wedi'u cyhoeddi. Mae'r sioe ar egwyl ar hyn o bryd wrth i ni ganolbwyntio ar ddatblygu cynnwys arall.

Cydnabyddiaeth

 • Douglas Karr yn awdwr mynych ac yn aelod o'r Cyngor Asiantaeth Forbes.
 • Douglas Karr yn cael ei enwi’n aml yn arbenigwr trawsnewid digidol a marchnata digidol gorau ar y Rhyngrwyd ar draws yr holl lwyfannau dylanwadwyr. Cafodd ei enwi yn yr 1% Uchaf o farchnatwyr digidol yn fyd-eang gan LinkedIn am nifer o flynyddoedd.

Hysbysebu a Nawdd

 • Nid ydym yn cynnig ac ni fyddwn yn derbyn bod talu am backlinks. Mae ein backlinks yn naturiol ac yn cael eu hymgorffori pan fydd y safle cyrchfan o werth ac nid yw'r cynnwys a ddarperir yn ceisio gêm algorithmau backlinking.
 • Mae gennym ni berthnasoedd cyswllt parhaus trwy nifer o lwyfannau dylanwadwyr a chysylltiadau ac rydyn ni'n defnyddio hyn fel prif ddull o gynhyrchu refeniw ar gyfer y cynhyrchion a'r gwasanaethau rydyn ni'n eu rhannu ar y wefan.
 • Gallwn roi rhaglenni wedi'u teilwra at ei gilydd ar gyfer hysbysebwyr neu frandiau sy'n dymuno partneru'n agored ac yn dryloyw â ni. Mae hyn yn cynnwys noddi cynnwys ar ein gwefan, ein podlediad, neu yn ein fideos. Cysylltwch â ni trwy'r ffurflen footer am wybodaeth ychwanegol. Cofiwch gynnwys eich nodau, eich cyllideb, a'ch llinell amser.
Cau

Adblock Wedi'i Ganfod

Martech Zone yn gallu darparu'r cynnwys hwn i chi heb unrhyw gost oherwydd ein bod yn rhoi arian i'n gwefan trwy refeniw hysbysebu, dolenni cyswllt, a nawdd. Byddem yn gwerthfawrogi petaech yn cael gwared ar eich rhwystrwr hysbysebion wrth i chi edrych ar ein gwefan.