Sut i Greu Rhestri Marchnata E-bost Gwell gan Ddefnyddio Cyfryngau Cymdeithasol

Mae marchnata e-bost wedi bod yn fodd poblogaidd i farchnatwyr gyrraedd darpar gleientiaid ers mabwysiadu'n eang y cyfrwng yn y 1990au. Hyd yn oed gyda chreu technegau mwy newydd fel cyfryngau cymdeithasol, dylanwadwr a marchnata cynnwys, mae e-bost yn dal i gael ei ystyried y mwyaf effeithiol yn ôl arolwg o 1,800 o farchnatwyr a gynhaliwyd gan Smart Insights a GetResponse. Fodd bynnag, nid yw hynny'n golygu nad yw arferion gorau marchnata e-bost wedi esblygu gyda thechnoleg newydd. Diolch i'r cyfryngau cymdeithasol mae yna nawr