Pam Mae angen Cloud ERP ar Dimau Gwerthu a Marchnata

Mae arweinwyr marchnata a gwerthu yn elfennau annatod o yrru refeniw cwmnïau. Mae'r adran farchnata yn chwarae rhan hanfodol wrth hyrwyddo'r busnes, manylu ar ei offrymau, a sefydlu ei wahaniaethwyr. Mae marchnata hefyd yn cynhyrchu diddordeb yn y cynnyrch ac yn creu arweinlyfrau neu ragolygon. Ar y cyd, mae timau gwerthu yn canolbwyntio ar drosi rhagolygon yn gwsmeriaid sy'n talu. Mae'r swyddogaethau wedi'u cydblethu'n agos ac yn hanfodol i lwyddiant cyffredinol busnes. O ystyried yr effaith y mae gwerthu a marchnata yn ei chael ar y