A yw Cyfryngau Cymdeithasol yn Strategaeth SEO?

Nid yw'n anghyffredin i arbenigwyr marchnata chwilio drafod a rhannu tactegau ar gyfer gweithredu marchnata cyfryngau cymdeithasol fel strategaeth SEO. Yn amlwg, mae llawer o'r traffig gwe a arferai ddechrau gyda pheiriannau chwilio bellach yn cael ei yrru gan rannu cymdeithasol, ac ar gyfer marchnatwyr sy'n dod i mewn, ni ellir anwybyddu'r ffynhonnell enfawr hon o draffig. Ond mae'n ddarn dychmygus i dynnu marchnata cyfryngau cymdeithasol o dan ymbarél strategaeth SEO. Roddwyd, mae yna bethau y gallwch chi

Mae gan Reolau WordPress Eithriadau, Rhy

Gwnaeth WordPress gam esblygiadol mawr ymlaen yn y platfform blogio, gan ei symud yn agosach at system rheoli cynnwys lawn gyda thracio adolygu, mwy o gefnogaeth i fwydlenni arfer, a - y nodwedd fwyaf diddorol i mi - cefnogaeth aml-safle gyda mapio parth. Os nad ydych chi'n sothach system rheoli cynnwys, mae'n iawn. Gallwch hepgor i'r dde heibio'r erthygl hon. Ond ar gyfer fy nghyd-techno-geeks, pennau cod a apache-dabblers, rydw i eisiau rhannu rhywbeth diddorol, a rhywbeth cŵl. Aml-safle yn

Google Cleans Up, Spammers Symud i Facebook

Mae pob cyfryngau sydd wedi mynd a dod wedi marw am un o ddau reswm, naill ai methiant i arloesi, neu anallu i reoli'r gymhareb signal-i-sŵn. Yn achos Google mae'r signal yn ganlyniadau chwilio gwych ar dudalen un a'r sŵn yw'r canlyniadau chwilio diwerth sy'n ymdreiddio ac yn halogi'r safleoedd uchaf hynny. Nid Google fyddai'r prif beiriant chwilio pe na baent mor ofalus ynghylch eu signal-i-sŵn. Yn ddiweddar, mae Google wedi bod

Paratowch ar gyfer Facebook Mobile

Mae Facebook yn gwneud gwthiad tawel i gael mynediad i'ch rhif ffôn symudol. Yn ystod yr wythnosau diwethaf maent wedi gwneud dau newid amlwg sy'n awgrymu paratoadau i ddominyddu'r gofod marchnata symudol. Yn gyntaf maent wedi dechrau rhybuddio defnyddwyr nad ydynt wedi darparu rhif ffôn symudol bod eu diogelwch ar Facebook yn isel, a'r cam cyntaf tuag at gynyddu eu diogelwch yw darparu'r rhif symudol hwnnw. Mae hyn yn rhoi hwb i ddiogelwch, fel y mae pobl yn tueddu i fod

Datrysiad Rheoli Prosiect ar gyfer Ymgynghorwyr

Mae yna dri math o brosiect. Y rhai y gallwch chi eu gwneud ar eich pen eich hun, y rhai y gallwch chi dalu i rywun arall eu trin ar eich rhan, a'r rhai y mae angen i chi gydweithio ag eraill arnyn nhw. Mae meddalwedd rheoli prosiect ar gyfer y trydydd math. Yn ddiweddar darganfyddais Mavenlink, cymhwysiad rheoli prosiect yn y cwmwl sy'n debyg i Basecamp, ond gyda ffocws ar anghenion ymgynghorwyr a gweithwyr llawrydd. Mae Mavenlink yn gadael ichi greu prosiectau,

Cydweithio Ar-lein â Facebook? Rydych chi'n Bet!

Er eu bod yn gyfyngedig, gellir defnyddio Grwpiau Facebook fel platfform ar gyfer cydweithredu ar-lein ymhlith grwpiau bach o bobl.