Tom Kuhr

Mae Tom Kuhr yn weithredwr marchnata strategol sydd â chefndir helaeth mewn marchnata digidol, gweithrediadau refeniw, a chyfryngau cymdeithasol. Mae'n gyn-filwr nifer o gychwyniadau llwyddiannus ac mae wedi helpu i godi cyfalaf, adeiladu timau o safon fyd-eang, a chreu rhaglenni marchnata a datblygu busnes graddadwy a alluogodd dwf cyflym. Fel y Prif Swyddog Meddygol ar gyfer Pryf glas, mae'n gweithio'n agos gyda chwaraeon, cyfryngau, brandiau defnyddwyr, a rhyddfreintiau i awtomeiddio a graddio rhaglenni marchnata eiriolaeth pwerus. Gan gynrychioli llais y cwsmer, mae cynhyrchion arobryn Tom a phrofiadau eithriadol y cwsmer wedi arwain at allanfeydd llwyddiannus lluosog trwy IPO a chaffael.
  • Cynnwys Marchnata Tueddiadau Marchnata 2021: Cynnydd y Llysgennad a'r Cyfnod Creawdwr

    Tueddiadau Marchnata: Cynnydd y Llysgennad a'r Cyfnod Creawdwr

    Newidiodd 2020 yn sylfaenol y rôl y mae cyfryngau cymdeithasol yn ei chwarae ym mywydau defnyddwyr. Daeth yn achubiaeth i ffrindiau, teulu a chydweithwyr, yn fforwm ar gyfer gweithredu gwleidyddol ac yn ganolbwynt ar gyfer digwyddiadau rhithwir digymell a chynlluniedig a dod at ei gilydd. Gosododd y newidiadau hynny’r sylfaen ar gyfer tueddiadau a fydd yn ail-lunio’r byd marchnata cyfryngau cymdeithasol yn 2021 a thu hwnt, lle bydd trosoledd pŵer…