E-Fasnach a ManwerthuFideos Marchnata a GwerthuMartech Zone appsCyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Dylanwadwyr

Cyfrifiannell: Rhagfynegwch Sut y Bydd Eich Adolygiadau Ar-lein yn Effeithio ar Werthu

Mae'r gyfrifiannell hon yn darparu cynnydd neu ostyngiad a ragwelir mewn gwerthiannau yn seiliedig ar nifer yr adolygiadau cadarnhaol, adolygiadau negyddol, ac adolygiadau wedi'u datrys sydd gan eich cwmni ar-lein.

Sut Bydd Adolygiadau Ar-lein yn Effeithio ar Eich Gwerthiant

Sut Bydd Adolygiadau Ar-lein yn Effeithio ar Eich Gwerthiant

Llenwch eich holl osodiadau. Pan fyddwch yn cyflwyno'r ffurflen, bydd eich newid a ragwelir mewn gwerthiant yn cael ei arddangos.

Nid yw eich data a'ch cyfeiriad e-bost yn cael eu storio.
Dechrau eto

Os ydych chi'n darllen hwn trwy RSS neu e-bost, cliciwch drwodd i'r wefan i ddefnyddio'r offeryn:

Cyfrifwch Eich Gwerthiannau Rhagfynegol yr Effeithir arnynt gan Adolygiadau Ar-lein

I gael gwybodaeth am sut y datblygwyd y fformiwla, darllenwch isod:

Fformiwla ar gyfer Gwerthiannau Cynyddol Rhagfynegol o Adolygiadau Ar-lein

Trustpilot yn Llwyfan adolygu ar-lein B2B ar gyfer dal a rhannu adolygiadau cyhoeddus o'ch cwsmeriaid ar-lein. Mae Trustpilot wedi canfod bod profion eu cleientiaid yn dangos cynnydd mewn cyfraddau trosi hyd at 60%. Mewn gwirionedd, trwy ddadansoddi dros 2,000 o gleientiaid, maent wedi cael mathemategydd i ddatblygu'r fformiwla wirioneddol ar gyfer cyfrifo'r cynnydd posibl mewn gwerthiant sy'n gysylltiedig ag adolygiadau cadarnhaol, adolygiadau negyddol, ac adolygiadau negyddol sydd wedi'u cywiro.

Roedd Trustpilot eisiau ymchwilio i sut roedd adolygiadau yn effeithio ar werthiannau, felly fe wnaethant weithio mewn partneriaeth ag enwog Mathemategydd Prifysgol Caergrawnt, William Hartston, datblygu fformiwla i gyfrifo effaith economaidd adolygiadau ar-lein ar fusnesau'r DU. Mae'r fformiwla fel a ganlyn:

V=7.9\left(\begin{array}{c}0.62P-.17N^2+0.15R\end{array}\right)

ble:

  • V = Cynnydd canrannol mewn refeniw i'ch busnes oherwydd adolygiadau ar-lein
  • P = Nifer yr adolygiadau cadarnhaol
  • N = Nifer yr adolygiadau negyddol
  • R = Nifer yr adolygiadau negyddol a ddatryswyd yn foddhaol

Teyrngarwch Cwsmeriaid ac Adolygiadau

Teyrngarwch cwsmeriaid yn rhan hanfodol o bron pob cynllun marchnata, ond heb i'ch tystlythyrau defnyddwyr terfynol gael eu rhannu ar-lein fel y gall rhagolygon ymchwilio a chysylltu'n uniongyrchol â chwsmeriaid, nid yw eich cynllun teyrngarwch cwsmeriaid yn gyflawn. Mae defnyddio platfform i awtomeiddio casglu, syndiceiddio a hyrwyddo adolygiadau cwsmeriaid yn hanfodol i fusnesau sy'n gwerthu ar-lein.

Mae'n bryd i frandiau roi'r gorau i ofni adolygiadau ar-lein a dechrau deall pŵer adborth gonest gan gwsmeriaid. Mae adolygiadau ar-lein yn gwneud i gwsmeriaid deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a'u clywed, ac mae busnesau'n gweld gwahaniaethau diriaethol, amlwg mewn ROI, refeniw, cadw cwsmeriaid, a chyfraddau clicio drwodd. Os nad yw'ch busnes wedi gwneud hynny eto, mae'r amser yn awr.

Jan Vels Jensen, Prif Swyddog Meddygol Trustpilot

Mae adolygiadau ar-lein yn rhoi hwb i draffig, gwerthiannau, maint troliau, ac yn lleihau gadael cartiau.

Dadlwythwch Rôl Beirniadol Adolygiadau Yn Internet Trust

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Douglas wedi helpu i ddechrau sawl cwmni newydd llwyddiannus ar gyfer MarTech, wedi cynorthwyo gyda’r diwydrwydd dyladwy o dros $5 bil mewn caffaeliadau a buddsoddiadau Martech, ac mae’n parhau i lansio ei lwyfannau a’i wasanaethau ei hun. Mae'n gyd-sylfaenydd Highbridge, cwmni ymgynghori trawsnewid digidol. Mae Douglas hefyd yn awdur cyhoeddedig canllaw Dummie a llyfr arweinyddiaeth busnes.

Erthyglau Perthnasol

4 Sylwadau

  1. Mae'r mathemateg yma yn ymddangos yn amheus. Mae'r enghraifft yn y fideo yn rhoi 120 adolygiad cadarnhaol, 20 negyddol, a 10 wedi'u datrys yn negyddol. Os rhoddaf y rhifau hynny yn y fformiwla uchod, rwy'n cael 572.75 yn hytrach na 62.41% fel y dangosir yn y fideo.

  2. OwO, swydd ddiddorol iawn. Peidiwch byth â meddwl bod yna gyfrifiannell sy'n rhagweld Gwerthiannau ar Adolygiadau Ar-lein. Diolch am Rhannu. Rwy'n cyfrifo a fy sgôr yw: 1620.53%. Beth yw eich barn ar fy sgôr gwerthu?

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Cau

Adblock Wedi'i Ganfod

Martech Zone yn gallu darparu'r cynnwys hwn i chi heb unrhyw gost oherwydd ein bod yn rhoi arian i'n gwefan trwy refeniw hysbysebu, dolenni cyswllt, a nawdd. Byddem yn gwerthfawrogi petaech yn cael gwared ar eich rhwystrwr hysbysebion wrth i chi edrych ar ein gwefan.