Gwasanaethu yw'r Gwerthu Newydd

Mynychais ginio AMA Indianapolis lle siaradodd Joel Book am Farchnata i Bwer Un. Roedd ei gyflwyniad yn cynnwys llu o wybodaeth wych ynghylch defnyddio marchnata digidol i wasanaethu cwsmeriaid yn fwy effeithiol. Er, roedd sawl tecawê o'r rhaglen, roedd yna un a oedd yn glynu gyda mi. Y syniad: gwasanaethu yw'r gwerthu newydd. Yn y bôn, y syniad bod helpu cwsmer yn fwy effeithiol na cheisio gwerthu iddo yn gyson. Sut

Rhestr Wirio Marchnata E-bost 5 Pwynt

Mae'n Fall sy'n golygu bod siopa yn ôl i'r ysgol ar ei anterth ac mae myfyrwyr ar eu ffordd yn ôl i'r ystafell ddosbarth. Fodd bynnag, Amseru. Byddwch yn ymwybodol, er mai mis Awst yn unig ydyw, mae sawl person eisoes yn dechrau ymchwilio i syniadau am anrhegion. Os ydyn nhw'n dod o hyd iddo am y pris iawn, maen nhw'n mynd ymlaen ac yn prynu i fod ar y blaen. Gosodwch eich e-byst ar gyfer y gynulleidfa honno a negeseuon e-bost crefft i ddal y prynwyr hynny. Of

Tuedd Marchnata E-bost: Defnyddio Cymeriadau Arbennig mewn Llinellau Pwnc

O gwmpas Dydd San Ffolant eleni, sylwais ar gwpl o sefydliadau yn defnyddio calon yn eu llinell pwnc. (Yn debyg i'r enghraifft isod) Ers hynny, rwyf wedi gweld mwy a mwy o gwmnïau'n dechrau defnyddio symbolau yn eu llinellau pwnc er mwyn bachu sylw darllenydd. Mae defnyddio cymeriadau arbennig yn y llinell bwnc yn un o'r tueddiadau e-bost diweddaraf ac mae llawer o sefydliadau eisoes yn neidio ar fwrdd y llong. Fodd bynnag, os nad ydych wedi gwneud hynny eto,

3 Offer Marchnata E-bost y mae angen i chi wybod amdanynt

Testun i Danysgrifio - Os ydych chi'n gweithio gydag asiantaeth farchnata e-bost, mae'n debyg y bydd ganddyn nhw gysylltiadau eisoes â phartner sy'n cynnig y testun i danysgrifio nodwedd. Mae Text to Subscribe yn offeryn marchnata e-bost gwych. Mae'n ddull ymarferol o dyfu eich rhestr marchnata e-bost. Mae eich marchnatwyr e-bost yn cymryd yr amser i sefydlu hyn wrth i chi eistedd yn ôl a'i wylio yn rhedeg. Heb fawr o ymdrech, fe welwch sut

Amser i Wanwyn Glanhau'r Rhaglen Farchnata E-bost honno

Mae hi'r adeg honno o'r flwyddyn eto. Mae'r dyddiau'n hirach a'r tywydd yn brafiach. Mae pobl fel arfer yn manteisio ar amser y gwanwyn i allu glanhau eu tai o'r top i'r gwaelod. Rwy'n gwybod fy mod i eisoes wedi gwneud glanhau dwfn o'm cartref gostyngedig. Nid yw'n syniad gwael cyfieithu glendid i'ch rhaglen farchnata e-bost. Dyma rai awgrymiadau glanhau gwanwyn: Prysgwydd! Cymerwch yr amser i brysgwydd eich rhestrau yn dda iawn. Dewch o hyd i

3 Siopau Symudol o 5 Allwedd i Farchnata E-bost Eithriadol

Yn ôl Arolwg Meincnod MarketingSherpa 2012, mae sawl cwmni’n debygol o gynyddu eu cyllideb e-bost o fwy na 30% yn 2012. Fodd bynnag, mae Delivra yn darganfod bod y mwyafrif o gwmnïau yn dal i gael trafferth gyda’r un tactegau sylfaenol o adeiladu rhestr e-bost, cynnwys, integreiddio , dylunio, ac ati. Peidiwch â chynyddu eich cyllidebau e-bost heb ganolbwyntio'n glir ar yr hyn sydd angen ei wella a beth sydd ddim. Cymerwch yr amser i ganolbwyntio ar yr hanfodion; y cysyniadau sylfaenol hyn

3 Awgrym ar gyfer Creu E-bost Parod Symudol

Cyn i chi ddechrau penderfynu sut i greu e-bost sy'n gyfeillgar i ffonau symudol, dylech ofyn i chi'ch hun “Beth mae'ch derbynwyr yn ei ddefnyddio i weld eich e-bost?" os penderfynwch fod angen e-bost symudol wedi'i optimeiddio, yna mae'n bryd dechrau ystyried sut i fynd ati i'w greu. Dyma rai awgrymiadau ar gyfer creu e-byst parod ar gyfer eich ymgyrchoedd e-bost. 1. Llinellau Pwnc. Mae dyfeisiau symudol yn tueddu i dorri llinellau pwnc e-bost yn fyr yn