Gwasanaethu yw'r Gwerthu Newydd

Amser Darllen: 2 Cofnodion Mynychais ginio AMA Indianapolis lle siaradodd Joel Book am Farchnata i Bwer Un. Roedd ei gyflwyniad yn cynnwys llu o wybodaeth wych ynghylch defnyddio marchnata digidol i wasanaethu cwsmeriaid yn fwy effeithiol. Er, roedd sawl tecawê o'r rhaglen, roedd yna un a oedd yn glynu gyda mi. Y syniad: gwasanaethu yw'r gwerthu newydd. Yn y bôn, y syniad bod helpu cwsmer yn fwy effeithiol na cheisio gwerthu iddo yn gyson. Sut

Rhestr Wirio Marchnata E-bost 5 Pwynt

Amser Darllen: 2 Cofnodion Mae'n Fall sy'n golygu bod siopa yn ôl i'r ysgol ar ei anterth ac mae myfyrwyr ar eu ffordd yn ôl i'r ystafell ddosbarth. Fodd bynnag, Amseru. Byddwch yn ymwybodol, er mai mis Awst yn unig ydyw, mae sawl person eisoes yn dechrau ymchwilio i syniadau am anrhegion. Os ydyn nhw'n dod o hyd iddo am y pris iawn, maen nhw'n mynd ymlaen ac yn prynu i fod ar y blaen. Gosodwch eich e-byst ar gyfer y gynulleidfa honno a negeseuon e-bost crefft i ddal y prynwyr hynny. Of

Tuedd Marchnata E-bost: Defnyddio Cymeriadau Arbennig mewn Llinellau Pwnc

Amser Darllen: 2 Cofnodion O gwmpas Dydd San Ffolant eleni, sylwais ar gwpl o sefydliadau yn defnyddio calon yn eu llinell pwnc. (Yn debyg i'r enghraifft isod) Ers hynny, rwyf wedi gweld mwy a mwy o gwmnïau'n dechrau defnyddio symbolau yn eu llinellau pwnc er mwyn bachu sylw darllenydd. Mae defnyddio cymeriadau arbennig yn y llinell bwnc yn un o'r tueddiadau e-bost diweddaraf ac mae llawer o sefydliadau eisoes yn neidio ar fwrdd y llong. Fodd bynnag, os nad ydych wedi gwneud hynny eto,

3 Offer Marchnata E-bost y mae angen i chi wybod amdanynt

Amser Darllen: 2 Cofnodion Testun i Danysgrifio - Os ydych chi'n gweithio gydag asiantaeth farchnata e-bost, mae'n debyg y bydd ganddyn nhw gysylltiadau eisoes â phartner sy'n cynnig y testun i danysgrifio nodwedd. Mae Text to Subscribe yn offeryn marchnata e-bost gwych. Mae'n ddull ymarferol o dyfu eich rhestr marchnata e-bost. Mae eich marchnatwyr e-bost yn cymryd yr amser i sefydlu hyn wrth i chi eistedd yn ôl a'i wylio yn rhedeg. Heb fawr o ymdrech, fe welwch sut