Llyfrau Chwarae Gwerthu Digidol a'r Cyfnod Gwerthu Newydd

Yn amgylchedd gwerthu heddiw, gall myrdd o heriau atal arweinwyr gwerthu rhag helpu eu timau i gyflawni eu nodau. O ramp i gynrychiolwyr gwerthu newydd araf i systemau digyswllt, mae cynrychiolwyr gwerthu yn treulio mwy o amser ar dasgau gweinyddol a llai o amser yn gwerthu mewn gwirionedd. Er mwyn cyflymu twf, lleihau aneffeithlonrwydd o fewn sefydliad a lleihau trosiant mewn gwerthiannau, rhaid i arweinwyr gwerthu sefydlu prosesau sy'n ystwyth ac yn addasadwy. Mae Llyfrau Chwarae Gwerthu Digidol yn rhan annatod