Liz Greene

Liz Greene

Mae Liz Greene yn hoff o gŵn, yn astudio hanes, yn ddiwylliant pop o Ddinas hardd Coed, Boise, Idaho. Gallwch chi ddal ei chyfeiliornadau diweddaraf ar ei blog, Instant Lo.
  • Cymdeithasol Cyfryngau Marchnata
    cwsmer cyfryngau cymdeithasol

    Effaith Farciedig Cyfryngau Cymdeithasol ar Brofiad Cwsmer

    Pan fentrodd busnesau i fyd y cyfryngau cymdeithasol am y tro cyntaf, fe'i defnyddiwyd fel llwyfan i farchnata eu cynnyrch a chynyddu gwerthiant. Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, fodd bynnag, mae cyfryngau cymdeithasol wedi troi i mewn i hoff gyfrwng y gymuned ar-lein - lle i ryngweithio â'r brandiau maen nhw'n eu hedmygu, ac yn bwysicach fyth, ceisio cymorth pan fydd ganddyn nhw broblemau.…