Effaith Farciedig Cyfryngau Cymdeithasol ar Brofiad Cwsmer

Pan fentrodd busnesau i fyd cyfryngau cymdeithasol gyntaf, fe'i defnyddiwyd fel platfform i farchnata eu cynnyrch a chynyddu gwerthiant. Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, fodd bynnag, mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi llarpio i mewn i gyfrwng a ffefrir yn y gymuned ar-lein - lle i ryngweithio â'r brandiau y maent yn eu hedmygu, ac yn bwysicach fyth, ceisio cymorth pan fydd ganddynt broblemau. Mae mwy o ddefnyddwyr nag erioed yn edrych i gyfathrebu â brandiau trwy'r cyfryngau cymdeithasol, a'ch