Cydlynu Marchnata Byd-eang ar gyfer Un Brand mewn 23 Gwlad

Fel brand byd-eang, nid oes gennych un gynulleidfa fyd-eang. Mae eich cynulleidfa yn cynnwys nifer o gynulleidfaoedd rhanbarthol a lleol. Ac o fewn pob un o'r cynulleidfaoedd hynny mae straeon penodol i'w dal a'u hadrodd. Nid yw'r straeon hynny'n ymddangos yn hudol yn unig. Rhaid cael menter i ddod o hyd iddynt, eu dal, ac yna eu rhannu. Mae'n cymryd cyfathrebu a chydweithio. Pan fydd yn digwydd, mae'n offeryn pwerus i gysylltu'ch brand â'ch cynulleidfaoedd penodol. Felly sut ydych chi

4 Awgrymiadau Hanfodol ar gyfer Optimeiddio'ch Asedau Delwedd

Cyn i ni gloddio i mewn i rai awgrymiadau ar gyfer optimeiddio asedau digidol, gadewch i ni roi cynnig ar chwiliad Google ein hunain. Gellid chwilio am ddelwedd yn un o'r categorïau mwyaf cystadleuol ar y Rhyngrwyd - cŵn bach ciwt. Sut y gall Google o bosibl raddio un dros y llall? Sut mae algorithm hyd yn oed yn gwybod beth sy'n giwt? Dyma beth oedd gan Peter Linsley, rheolwr cynnyrch yn Google, i'w ddweud am chwilio delwedd Google: Ein cenhadaeth gyda Google Image