Chwilio Marchnata

Mae Marchnata Chwilio yn cynnwys dulliau organig a thâl i wella gwelededd canlyniadau chwilio gwefan. Mae dulliau organig yn canolbwyntio ar wella safleoedd chwilio naturiol trwy optimeiddio cynnwys a dyluniad, tra bod dulliau taledig yn arddangos hysbysebion trwy gynnig allweddair. Mae chwiliad llais, tuedd gynyddol, yn gofyn am addasu strategaethau i ddarparu ar gyfer ymholiadau sgwrsio a dyfeisiau llais.

 • Tŵr Synhwyrydd: Cudd-wybodaeth Ap Symudol ar gyfer Optimeiddio App Store (ASO)

  Tŵr Synhwyrydd: Y Wybodaeth Ap Symudol sydd ei hangen arnoch chi ar gyfer Optimeiddio App Store (ASO)

  Mae mynediad at fetrigau app cywir yn hanfodol ar gyfer optimeiddio siopau app (ASO). Mae Sensor Tower's App Intelligence yn newidiwr gêm yn hyn o beth. Mae'r erthygl hon yn rhoi trosolwg o Apiau Sensor Tower's Intelligence a sut mae'n grymuso busnesau yn y diwydiant apiau symudol. Gyda Sensor Tower's App Intelligence, mae defnyddwyr yn cael mynediad at filoedd o fetrigau ap ar flaenau eu bysedd. Yn llywio trwy…

 • Beth yw Cod Ymateb Pennawd 410 yn HTTP? Cynnwys wedi mynd neu wedi'i ddileu

  410: Pryd A Sut i Ddweud wrth Beiriannau Chwilio Mae Eich Cynnwys Wedi Mynd

  Pan fydd bot chwilio yn cropian eich gwefan, mae eich gweinydd gwe yn ymateb gyda chod cais pennawd. Rydym wedi rhannu cryn dipyn am effaith negyddol peiriannau chwilio yn dod o hyd i 404 o wallau (tudalen heb ei darganfod) a sut i ddefnyddio ailgyfeiriadau yn effeithiol i ailgyfeirio'r defnyddiwr (a'r peiriant chwilio) gyda chod statws 301 i dudalen berthnasol. Mae ailgyfeiriadau yn…

 • Gwyddoniaeth Darbwyllo

  Gwyddoniaeth Darbwyllo: Chwe Egwyddor Sy'n Dylanwadu ar Benderfynu

  Ers dros 60 mlynedd, mae ymchwilwyr wedi ymchwilio i fyd hynod ddiddorol perswadio, gan anelu at ddeall y ffactorau sy'n arwain unigolion i ddweud ie i geisiadau. Ar y daith hon, maen nhw wedi darganfod gwyddor sy'n sail i'n prosesau gwneud penderfyniadau, yn aml yn llawn syrpréis. Mae'r ffeithlun fideo hwn gan awduron Ie!: 50 Ffordd o Berswadio Wedi'u Profi'n Wyddonol yn rhoi cipolwg ar…

 • Algorithm Chwilio Google a Google Analytics - Panguin

  Offeryn Panguin: Troshaenu Newidiadau Algorithm Chwilio Google Gyda'ch Data Google Analytics

  Os ydych chi'n weithiwr proffesiynol SEO technegol iawn, rydych chi'n talu sylw i newidiadau algorithm mawr a gyhoeddwyd gan Beiriant Chwilio Google i weld a ydyn nhw wedi effeithio ar eich traffig chwilio organig ai peidio. Un ffordd anhygoel o arsylwi hyn yw troshaenu eich data Google Analytics gyda'r dyddiadau y digwyddodd y newidiadau algorithm hynny. Mae'r Offeryn Panguin yn eich galluogi i wneud yn union hynny,…

 • Infograffeg Strategaeth Cysylltiadau Cyhoeddus

  Sut olwg sydd ar Strategaeth Cysylltiadau Cyhoeddus yn 2023?

  Mae'r term cysylltiadau cyhoeddus (PR) yn tarddu o ddechrau'r 20fed ganrif. Datblygodd fel ymateb i’r angen i sefydliadau, busnesau, ac unigolion reoli a gwella eu perthynas â’r cyhoedd, gan gynnwys cwsmeriaid, rhanddeiliaid, a’r gymuned ehangach. Gellir priodoli datblygiad cysylltiadau cyhoeddus fel proffesiwn a chysyniad i sawl ffigwr allweddol a…

 • Hanes Marchnata

  Hanes Marchnata

  Mae tarddiad y gair marchnata yn yr iaith Saesneg Canol hwyr. Gellir ei olrhain yn ôl i'r gair Hen Saesneg mǣrket , a olygai farchnad neu fan lle'r oedd nwyddau'n cael eu prynu a'u gwerthu. Dros amser, esblygodd y term, ac erbyn yr 16eg ganrif, daeth i gyfeirio at weithgareddau amrywiol yn ymwneud â phrynu a gwerthu cynhyrchion neu…

 • Sut i Anogi AI: Y Model PROMPTAI

  Datgloi Pŵer AI: Y Model PROMPTAI ar gyfer Ysgogi Llwyfannau AI Cynhyrchiol fel ChatGPT

  Mae’r galw am gynnwys deniadol o ansawdd uchel ar ei uchaf erioed. Mae gweithwyr proffesiynol gwerthu a marchnata yn gyson yn chwilio am ffyrdd effeithlon o greu cynnwys cymhellol sy'n atseinio gyda'u cynulleidfa darged. Enter Generative AI, technoleg sy'n newid y gêm a all helpu i greu cynnwys, a'r allwedd i harneisio ei botensial yw creu anogwyr effeithiol. Beth yw AI Generative AI cynhyrchiol, yn fyr am…

 • Inffograffeg am y 6 math o gynnwys y dylai busnesau eu defnyddio

  Infograffeg: 6 Math o Gynnwys y Dylai Eich Busnes Fod Yn Ei Gynhyrchu I Gyrraedd Pob Rhagolwg a Chwsmer

  Mae gan gwsmeriaid heddiw ddewisiadau amrywiol o ran y cyfrwng y maent yn ei ddefnyddio i chwilio am wybodaeth. Yn dibynnu ar eu sefyllfa, mae gwahanol fathau o gynnwys yn briodol. Fel marchnatwr craff, mae deall y dewisiadau hyn a throsoli'r mathau cywir o gynnwys yn hanfodol ar gyfer ymgysylltu, trosi a chadw'ch cynulleidfa darged. Mae ymchwil diweddar gan Skyword yn datgelu bod y brand cyfartalog wedi amrywio ei agwedd at gynnwys…

Cau

Adblock Wedi'i Ganfod

Martech Zone yn gallu darparu'r cynnwys hwn i chi heb unrhyw gost oherwydd ein bod yn rhoi arian i'n gwefan trwy refeniw hysbysebu, dolenni cyswllt, a nawdd. Byddem yn gwerthfawrogi petaech yn cael gwared ar eich rhwystrwr hysbysebion wrth i chi edrych ar ein gwefan.