Pam fod prynwyr yn cael eu llethu gan Bersonoli E-Fasnach B2B (A Sut I'w Atgyweirio)

Mae profiad y cwsmer wedi bod yn brif flaenoriaeth i fusnesau B2B ers amser maith, ac mae'n parhau i fod yn brif flaenoriaeth. Fel rhan o'r newid hwn tuag at ddigidol, mae sefydliadau B2B yn wynebu her gymhleth: yr angen i sicrhau cysondeb ac ansawdd ar draws y profiadau prynu ar-lein ac all-lein. Ac eto, er gwaethaf ymdrechion gorau sefydliadau a buddsoddiadau sylweddol mewn digidol ac e-fasnach, mae eu prynwyr ar-lein yn creu llai o argraff ar y prynwyr eu hunain. Yn ôl diweddar