Tri Ap sydd eu hangen arnoch i redeg eich busnes e-fasnach yn effeithlon

Mae cymaint o fanwerthwyr e-fasnach allan yna - ac rydych chi'n un ohonyn nhw. Rydych chi ynddo am y daith hir. Yn hynny o beth, mae angen i chi allu cystadlu â'r gorau o'r cannoedd o filoedd o siopau ar-lein sydd ar y Rhyngrwyd heddiw. Ond sut ydych chi'n gwneud hynny? Mae angen i chi sicrhau bod eich gwefan mor apelgar â phosib. Os yw wedi'i ddylunio'n wael, nid oes ganddo enw gwych,