Cyfrinachau Busnes Salon: 10 Syniad Marchnata Gweithredadwy A all Eich Helpu i Ddiogelu Mwy o Gleientiaid

Mae salonau yn buddsoddi llawer yn eu lleoliad, eu staff a'u harbenigwyr, eu hoffer a'u cynhyrchion. Fodd bynnag, un peth y maent yn aml yn esgeuluso buddsoddi ynddo yw eu hymgyrchoedd marchnata. Sut gall y cleientiaid ddod o hyd i'ch salon gwych fel arall? Er y gall marchnata fod yn beth anodd ei feistroli, mae'n dal yn hylaw, ac nid oes angen ei ddychryn. Mae yna lawer o syniadau marchnata wedi'u profi ar gyfer salonau sy'n gweithio'n dda wrth ddenu