Google Analytics: Metrics Adrodd Hanfodol ar gyfer Marchnata Cynnwys

Mae'r term marchnata cynnwys ychydig yn fwrlwm y dyddiau hyn. Mae'r rhan fwyaf o arweinwyr cwmnïau a marchnatwyr yn gwybod bod angen iddynt fod yn marchnata cynnwys, ac mae llawer wedi mynd cyn belled â chreu a gweithredu strategaeth. Y mater sy'n wynebu'r mwyafrif o weithwyr proffesiynol marchnata yw: Sut ydyn ni'n olrhain a mesur marchnata cynnwys? Rydym i gyd yn gwybod na fydd dweud wrth dîm C-Suite y dylem ddechrau neu barhau i farchnata cynnwys oherwydd bod pawb arall yn ei wneud yn ei dorri.