Pontio'r Rhaniad Hysbysebu Traddodiadol-Digidol

Mae arferion defnydd cyfryngau wedi newid yn ddramatig dros y pum mlynedd diwethaf, ac mae ymgyrchoedd hysbysebu yn esblygu i gadw i fyny. Heddiw, mae doleri ad yn cael eu hailddyrannu o sianeli all-lein fel teledu, print, a radio i brynu hysbysebion digidol a rhaglennol. Fodd bynnag, mae llawer o frandiau yn ansicr ynghylch ailddyrannu dulliau sydd wedi hen ennill eu plwyf ar gyfer eu cynlluniau cyfryngau i ddigidol. Disgwylir i deledu gyfrif am fwy nag un rhan o dair (34.7%) o ddefnydd cyfryngau byd-eang erbyn 2017, er amser