Danielle Ciappara

Danielle Ciappara yw'r Cydlynydd Cyfryngau Digidol yn Hawthorne Uniongyrchol, asiantaeth hysbysebu flaenllaw wedi'i seilio ar dechnoleg sy'n arbenigo mewn dadansoddeg ac ymgyrchoedd brand atebol am dros 30 mlynedd. Yn hanu o San Francisco, mae Danielle yn radd falch Cal a USC. Ysgrifennodd ei thesis Meistr ar newidiadau mewnol ac allanol mewn diwylliant busnes oherwydd cynnydd digidol a thrawsfeddiant.
  • Technoleg Hysbysebu
    rhaniad marchnata traddodiadol

    Pontio'r Rhaniad Hysbysebu Traddodiadol-Digidol

    Mae arferion defnyddio'r cyfryngau wedi newid yn aruthrol dros y pum mlynedd diwethaf, ac mae ymgyrchoedd hysbysebu'n esblygu i gadw i fyny. Heddiw, mae doleri hysbysebion yn cael eu hailddyrannu o sianeli all-lein fel teledu, print a radio i brynu hysbysebion digidol a rhaglennol. Fodd bynnag, mae llawer o frandiau yn ansicr ynghylch ailddyrannu dulliau profedig ar gyfer eu cynlluniau cyfryngau i ddigidol. Mae disgwyl i deledu…