Effaith Micro-Eiliadau ar Daith y Defnyddiwr

Tuedd marchnata poeth yr ydym wedi dechrau clywed mwy a mwy amdano yw micro-eiliadau. Ar hyn o bryd mae micro-eiliadau yn dylanwadu ar ymddygiad a disgwyliadau prynwyr, ac maen nhw'n newid y ffordd mae defnyddwyr yn siopa ar draws diwydiannau. Ond beth yn union yw micro-eiliadau? Ym mha ffyrdd maen nhw'n siapio taith y defnyddiwr? Mae'n bwysig deall pa mor newydd iawn yw'r syniad o ficro-eiliadau yn y byd marchnata digidol. Meddyliwch gyda Google sy'n arwain y tâl ar ymchwilio i'r ffyrdd y mae technoleg ffôn clyfar yn chwyldroi