Pum Awgrym Da ar gyfer Adeiladu Strategaeth Cynnwys Arweinyddiaeth Meddwl

Mae pandemig Covid-19 wedi tynnu sylw at ba mor hawdd yw adeiladu - a dinistrio - brand. Yn wir, mae union natur y ffordd y mae brandiau'n cyfathrebu yn newid. Mae emosiwn bob amser wedi bod yn sbardun allweddol wrth wneud penderfyniadau, ond sut mae brandiau'n cysylltu â'u cynulleidfa a fydd yn pennu llwyddiant neu fethiant yn y byd ôl-Covid. Mae bron i hanner y rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn dweud bod cynnwys arweinyddiaeth meddwl sefydliad yn cyfrannu'n uniongyrchol at eu harferion prynu, ac eto mae gan 74% o gwmnïau