Cymhwyso AI i Adeiladu'r Proffil Prynu Perffaith a Chyflwyno Profiadau wedi'u Personoli

Mae busnesau bob amser yn chwilio am ffyrdd i wella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd eu gweithrediadau. A bydd hyn ond yn dod yn ffocws pwysicach wrth i ni barhau i lywio'r hinsawdd fasnachol gymhleth ac gyfnewidiol sy'n dioddef o COVID. Yn ffodus, mae e-fasnach yn ffynnu. Yn wahanol i fanwerthu corfforol, y mae cyfyngiadau pandemig wedi effeithio'n sylweddol arno, mae gwerthiannau ar-lein ar i fyny. Yn ystod tymor Nadoligaidd 2020, sef y cyfnod siopa prysuraf bob blwyddyn yn nodweddiadol, roedd gwerthiannau ar-lein y DU ar i fyny