Awgrymiadau o Safleoedd Trosi Uchel

Nid oes unrhyw beth mwy siomedig na chael ymgyrch hysbysebu â thâl lwyddiannus a yrrodd dunelli o draffig i'ch gwefan ond a arweiniodd at drawsnewidiadau isel. Yn anffodus, mae llawer o farchnatwyr digidol wedi profi hyn, ac mae'r ateb yr un peth: optimeiddio'ch gwefan gyda chynnwys sy'n trosi'n uchel. Yn y diwedd, y rhan anoddaf yw peidio â chael y person at y drws, mae'n eu cael y tu mewn. Ar ôl gweithio gyda channoedd o wefannau, rydym wedi dod ar draws yr awgrymiadau canlynol