Pam y Dylech Chi a'ch Cwsmer Weithredu Fel Pâr Priod yn 2022

Mae cadw cwsmeriaid yn dda i fusnes. Mae meithrin cwsmeriaid yn broses haws na denu rhai newydd, ac mae cwsmeriaid bodlon yn llawer mwy tebygol o brynu eto. Mae cynnal perthnasoedd cwsmeriaid cryf nid yn unig o fudd i linell waelod eich sefydliad, ond mae hefyd yn negyddu rhai o'r effeithiau a deimlir o reoliadau newydd ar gasglu data megis gwaharddiad arfaethedig Google ar gwcis trydydd parti. Mae cynnydd o 5% mewn cadw cwsmeriaid yn cyfateb i gynnydd o 25% o leiaf