Rhagfynegiadau a Thueddiadau Marchnata Lleol 2020

Wrth i arloesi a chydgyfeirio mewn technoleg barhau, mae cyfleoedd fforddiadwy i fusnesau lleol godi ymwybyddiaeth, dod o hyd iddynt, a gwerthu ar-lein yn parhau i dyfu. Dyma 6 thuedd yr wyf yn rhagweld y bydd yn cael effaith enfawr yn 2020. Bydd Google Maps yn Dod yn Chwiliad Newydd Yn 2020, bydd mwy o chwiliadau defnyddwyr yn tarddu o Google Maps. Mewn gwirionedd, disgwyliwch i nifer cynyddol o ddefnyddwyr osgoi chwiliad Google yn gyfan gwbl a defnyddio apiau Google ar eu ffonau (h.y.