Sut mae Dadansoddeg Diwedd-i-Ddiwedd yn Helpu Busnesau

Nid adroddiadau a graffeg hardd yn unig yw dadansoddeg o'r dechrau i'r diwedd. Gall y gallu i olrhain llwybr pob cleient, o'r pwynt cyffwrdd cyntaf i bryniannau rheolaidd, helpu busnesau i leihau cost sianeli hysbysebu aneffeithiol a gorbrisio, cynyddu ROI, ac asesu sut mae eu presenoldeb ar-lein yn effeithio ar werthiannau all-lein. Mae dadansoddwyr OWOX BI wedi casglu pum astudiaeth achos sy'n dangos bod dadansoddeg o ansawdd uchel yn helpu busnesau i fod yn llwyddiannus ac yn broffidiol. Defnyddio Dadansoddeg Diwedd i Ddiwedd i Werthuso Cyfraniadau Ar-lein Y sefyllfa. A.