Senario Marchnata O Uffern - Tunnell o Arweinwyr, Ond Dim Gwerthiannau

Er bod cael ffynhonnell sefydlog o dennynau eisoes yn beth gwych i unrhyw fusnes, ni fydd yn dod â bwyd i'r plât. Byddwch yn hapusach os yw'ch ffurflenni gwerthu yn gymesur â'ch adroddiad trawiadol Google Analytics. Yn yr achos hwn, dylid trosi o leiaf ran o'r arweinyddion hyn yn werthiannau a chleientiaid. Beth os ydych chi'n cael tunnell o dennyn, ond dim gwerthiannau? Beth nad ydych chi'n ei wneud yn iawn, a beth allwch chi ei wneud