Pedwar Canllaw ar gyfer Cynnwys Gwe Darllenadwy

Darllenadwyedd yw'r gallu y gall person ddarllen darn o destun iddo a deall a dwyn i gof yr hyn y maent newydd ei ddarllen. Dyma rai awgrymiadau ar gyfer gwella darllenadwyedd, cyflwyniad a mynegiant eich ysgrifennu ar y we. 1. Ysgrifennwch Am Y We Nid yw darllen ar y we yn hawdd. Mae gan monitorau cyfrifiaduron ddatrysiad sgrin isel, ac mae'r golau rhagamcanol yn gwneud i'n llygaid flinder yn gyflym. Hefyd, mae llawer o wefannau a chymwysiadau yn cael eu hadeiladu gan bobl

Prepping Your Photos For The Web: Awgrymiadau a Thechnegau

Os ydych chi'n ysgrifennu ar gyfer blog, yn rheoli gwefan, neu'n postio i gymwysiadau rhwydweithio cymdeithasol fel Facebook neu Twitter, mae'n debyg bod ffotograffiaeth yn chwarae rhan annatod o'ch llif cynnwys. Yr hyn efallai nad ydych chi'n ei wybod yw na all unrhyw faint o deipograffeg serol na dyluniad gweledol wneud iawn am ffotograffiaeth llugoer. Ar y llaw arall, bydd ffotograffiaeth siarp a byw yn gwella defnyddwyr? canfyddiad o'ch cynnwys a gwella edrychiad a theimlad cyffredinol eich