Heriau Awtomeiddio Marchnata Marchnatwyr, Gwerthwyr a Phrif Weithredwyr (Data + Cyngor)

Mae awtomeiddio marchnata wedi cael ei ddefnyddio gan gorfforaethau mawr byth ers iddo ddod yn fyw. Gwnaeth y ffenomen hon ei marc ar dechnoleg marchnata mewn sawl ffordd. Roedd atebion cynnar (ac maent yn dal i fod yn bennaf) yn gadarn, yn llawn nodweddion, ac o ganlyniad yn gymhleth ac yn ddrud. Roedd y rhain i gyd yn ei gwneud hi'n anodd i gwmnïau llai weithredu awtomeiddio marchnata. Hyd yn oed os yw busnes bach yn gallu fforddio marchnata meddalwedd awtomeiddio mae ganddyn nhw amser caled yn cael gwir werth ohono. Hyn