Sut i Greu Hysbysebion Fideo Instagram sy'n Cael Canlyniadau i Chi

Mae hysbysebion Instagram yn defnyddio system hysbysebu gynhwysfawr a chynhwysol Facebook sy'n gadael i bobl dargedu defnyddwyr ar sail eu hoedran, eu diddordebau a'u hymddygiadau. Roedd 63% o asiantaethau ad sy'n gweithredu yn yr UD yn bwriadu ymgorffori hysbysebion Instagram ar gyfer eu cleientiaid. Strata P'un a oes gennych fusnes bach neu sefydliad ar raddfa fawr, mae hysbysebion fideo Instagram yn cynnig cyfleoedd anhygoel i bawb gyrraedd eu cynulleidfaoedd targed. Ond, gyda'r nifer cynyddol o frandiau'n dod yn rhan o Instagram, mae'r gystadleuaeth yn llwyddo